MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Monitorul Oficial Local

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINACIARE

♦ Bugetul pe surse financiare
 Situația plăților (execuția bugetară)
♦ Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative.
Print Friendly, PDF & Email