MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Proiect hotarare

Proiect hotarare nr.53 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru investitia „Modernizare drumuri de interes local in comuna Varadia de Mures”Deschide documentul aici

Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

PROIECT HOTĂRÂREA NR.40 din data de 16 iulie 2021

PROIECT HOTĂRÂREA NR.40 din data de 16 iulie 2021 privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Vărădia de Mureș(Proiect Hotararea nr. 40 stabilire amplasament deseuri din constructii)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.39 din data de 16 iulie 2021 privind aprobarea executie bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Vărădia de Mureș la trimestrul I-II 2021(Proiect Hotararea nr. 39 aprobare executie buget trim.I-II 2021)

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.32 din data de 24 iunie 2021

HOTĂRÂREA NR.32 din data de 24 iunie 2021 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 – ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 – ZONA 2; LOT 2- ZONA 5(Deschide documentul aici)

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email