MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

PROIECT HOTĂRÂREA NR.10 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 200/24.05.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  465.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  465.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat  –„ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.9 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului local din data de 25 februarie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.8 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 29 ianuarie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.7 din data de 12 februarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.6 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea reorganizării structurii funcţionale, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş și structurii subordinate Consiliului local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2021

PROIECT HOTĂRÂREA NR.6 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea reorganizării structurii funcţionale, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al  primarului comunei Vărădia de Mureş și structurii subordinate Consiliului local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2021(Deschide documentul aici)(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.4 din data de 18 ianuarie 2021 Privind aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2021 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

PROIECT HOTĂRÂREA NR.4 din data de 18 ianuarie 2021 Privind aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2021 la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.3 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

PROIECT HOTĂRÂREA NR.3 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR.40 din data de 16 iulie 2021

HOTĂRÂREA NR.40 din data de 16 iulie 2021 privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.38 din data de 30 iulie 2021

HOTĂRÂREA NR.38 din data de 30 iulie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021(Deschide documentul aici, Deschide documentul aici,ANEXA 2 LISTA DE INVESTITII B.L.30.07.2021 CORECTA,ANEXA 2 LISTA DE INVESTITII B.L.30.07.2021)

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email