MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

PROIECT HOTĂRÂREA NR.18 din data de 14 martie 2021 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.17 din data de 14 martie 2021 privind  neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.16 din data de 14 martie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului local din data de 31 martie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.15 din data de 14 martie 2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 25 februarie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.14 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea contului anual de execuţie al  bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2020(Deschide documentul aici)(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.13 din data de 12 februarie 2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din  Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T.  Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.12 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.11 din data de 12 februarie 2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul U.A.T. a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 31 august 2021 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr. 46/16 august 2021 privind reorganizarea Compartimentului apă din structura aparatului de specialitate al primarului

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 31 august 2021 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr. 46/16 august 2021 privind reorganizarea Compartimentului apă din structura aparatului de specialitate al primarului, în “Serviciu Public de de alimentare cu apă al comunei Vărădia de Mureș” cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local Vărădia de Mureș Deschide documentul aici

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.45 din data de 16 august 2021

HOTĂRÂREA NR.45 din data de 16 august 2021 privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii unui spaţiului cu destinația de farmacie din imobilul situat în localitatea Vărădia de Mureș, aflat în domeniul privat al comunei Vărădia de Mureș Deschide documentul aici

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email