MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

PROIECT HOTĂRÂREA NR.34 din data de 14 iunie 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat(Proiect Hotararea nr. 34 reprezentare avocat)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.33 din data de 14 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Varadia de Mures(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.32 din data de 14 iunie 2021 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 – ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 – ZONA 2; LOT 2- ZONA 5(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.31 din data de 14 iunie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului local din data de 24 iunie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.30 din data de 14 iunie 2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 23 aprilie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.29 din data de 14 iunie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.28 din data de 14 aprilie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Vărădia de Mureș, județul Arad(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.27 din data de 14 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR.70 din data de 26 noiembrie 2021 privind acordarea avizului prealabil favorabil pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării PUZ, RLU realocare și punere în valoare a vetigiilor arheologice – Sit archeologic nr.6 LA CETATE Vărădia de Mureș

HOTĂRÂREA NR.70 din data de 26 noiembrie 2021 privind acordarea avizului prealabil favorabil pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării PUZ, RLU realocare și punere în valoare a vetigiilor arheologice – Sit archeologic nr.6 LA CETATE Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 26 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 26 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural(Deschide documentul aici)

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email