MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Bretea Română sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

PROIECT HOTĂRÂREA NR.42 din data de 16 iulie 2021 privind implementarea si gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile la nivelul comunei Vărădia de Mureş si colectarea separate a deseurilor biodegradabile(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.41 din data de 16 iulie 2021 privind aprobarea ,,Programului de masuri  privind gospodărirea,întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor″(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.40 din data de 16 iulie 2021 privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Vărădia de Mureș(Proiect Hotararea nr. 40 stabilire amplasament deseuri din constructii)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.38 din data de 16 iulie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021(Proiect Hotararea nr. 38 aprobare rectifcare buget si lista de investitii anul 2021)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.36 din data de 16 iulie 2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 24 iunie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.35 din data de 14 iunie 2021 privind stabilirea stabilirea pretului la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR.80 din data de 29 decembrie 2021 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Vărădia de Mureș, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Vărădia de Mureș

(Deschide documentul aici)

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email