Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hotarari ale CL in anul 2016

Informatii publice – TRANSPARENTA DECIZIONALA  Hotarari ale Consiliului local

Hotarari ale Consiliului Local / Documente de executie bugetara / Achizitii publice / Subiecte in dezbatere publica

Arhiva:

TopHotarari ale Consiliului Local in anul 2016

Public documente

  1. T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016
    ANEXA nr. 1-IMPOZITE VARADIA 2016
  2. Hotararea nr.3/29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2016(Hotararea nr.3/2016, Buget anul 2016)
  3. Hotararea nr.4/29.01.2016 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016(Hotararea nr.4/ 2016)
  4. Hotararea nr.5/29.01.2016 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 2015(Hotararea nr.5/2016)
  5. Hotararea nr.8/29.01.2016 aprobarea volumului masei lemnoase ce se va recolta în anul 2016 din fondul forestier proprietate publică a comunei(Hotararea nr.8 /2016)
  6. Hotararea nr.9/29.01.2016 aprobarea organigramei si a statului de funcții a apartului de specialitate al Primarului Comunei Vărădia pe anul 2016(Hotararea nr.9 /2016, Organigrama ianuarie 2016, Stat functii ianuarie 2016 )
  7. Hotararea nr.11/29.01.2016 modificarea contractului de prestari servicii de salubrizare încheiat cu SC ASA Servicii Ecologice Arad(Hotararea nr.11/2016)
  8. Proces verbal – Minuta sedinta ordinara din 29.01.2016(Proces verbal – Minuta)

sed_consiliu