Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hotarari ale CL in anul 2015

Informatii publice – TRANSPARENTA DECIZIONALA  Hotarari ale Consiliului local

Hotarari ale Consiliului Local / Documente de executie bugetara / Achizitii publice / Subiecte in dezbatere publica

Arhiva:

TopHotarari ale Consiliului Local in anul 2015

Public documente

  1. HOTĂRÂREA NR.3 / 30 ianuarie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015(Hotararea 3-2015)
  2. HOTĂRÂREA NR.4 / 30 ianuarie 2015 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015(Hotararea 4-2015, Program achizitii 2015)
  3. HOTĂRÂREA NR.5/ 30 ianuarie 2015 privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”(Hotararea 5-2015)
  4. HOTĂRÂREA NR.7/30 ianuarie 2015 privind aprobarea organigramei si a statului de funcții a apartului de specialitate al Primarului Comunei Vărădia pe anul 2015(Hotararea 7-2015)
  5. HOTĂRÂREA NR.8/30 ianuarie 2015 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern(Hotararea 8-2015)
  6. HOTĂRÂREA NR.16/27 februarie 2015 privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor elaborat de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Vărădia de Mureş(Hotararea 16-2015)
  7. HOTĂRÂREA NR.17/ 27 februarie 2015 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001(Hotararea 17-2015,plan actiuni de interes local)
  8. HOTĂRÂREA NR.19/27 februarie 2015 privind aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad (Hotararea 19-2015)
  9. HOTĂRÂREA NR.20/27 februarie 2015 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 2014(Hotararea 20-2015)
  10. HOTĂRÂREA NR.24/31 martie 2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015(Hotararea 24-2015, Buget rectificat la 31.03.2015)
  11. HOTĂRÂREA NR.28/31 martie 2015 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren aflat în domeniul public al comunei Vărădia de Mureş, identificat cu număr cadastral 301064 Vărădia de Mureş,situat în intravilanul comunei Vărădia de Mureş, sat Stejar, judeţul Arad(Hotararea 28-2015)
  12. HOTĂRÂRE NR.31/29 aprilie 2015 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol(Hotararea nr.31-2015)
  13. HOTĂRÂREA NR.34/29 aprilie 2015 privind aderarea unităţii administrativ-teritoriale Comuna Vărădia de Mureş prin Consiliul Local, la teritoriul LEADER – ce se va constitui prin Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş-Măderat(Hotararea 34-2015)
  14. HOTĂRÂRE NR.35/29 aprilie 2015 privind reorganizare Serviciului de alimentare cu apă în Compartiment apă(Hotararea 35-2015)
  15. HOTĂRÂREA NR.38/28 mai 2015 privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2014(Hotararea 38-2015)
  16. HOTĂRÂREA NR.39/28 mai 2015 privind aprobarea executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Varadia de Mures la trimestrul I 2015(Hotararea 39-2015, Cont executie la 31.03.2015)
  17. HOTĂRÂREA NR.40/28 mai 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Vărădia de Mureş, al unui teren în suprafaţă de 936 mp identificat cu număr cadastral nr. cadastral 301163 Vărădia de Mureş, situat în intravilanul comunei Vărădia de Mureş, sat Stejar, judeţul Arad(Hotararea 40-2015)
  18. HOTĂRÂREA NR.41/28 mai 2015 privind acordarea dreptului de acces cu titlu gratuit Ministerului pentru Societatea Informationala prin SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA pentru suprafata de 10 mp in localitatea Nicolae Balcescu în vederea implementării proiectului RO-NET(Hotararea 41-2015)
  19. HOTĂRÂREA NR.42/28 mai 2015 privind constituirea Fondul de accesibilizare a padurilor proprietate publică a comunei Vărădia de Mureş la nivelul RPL Ocolul Silvic Valea Mureșului RA (Hotararea 42-2015)
  20. HOTĂRÂREA NR.43/28 mai 2015 privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă al comunei Vărădia de Mureş forma de gestiune a acestuia, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă(Hotararea 43-2015)
  21. HOTĂRÂREA NR.48/din data de 30 iunie 2015, privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad (Hotararea nr.48/2015)
  22. P R O C E S – V E R B A L
   Încheiat azi 30 iunie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.61/24.06.2015 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. (Proces-verbal-Minuta sedinta ordinara 30.06.2015)
  23. HOTĂRÂREA NR.49/30 iunie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 936 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Vărădia de Mureş, aprobarea raportului de evaluare şi a caietului de sarcini (Hotararea nr.49/2015)
  24. HOTĂRÂREA NR.52/27 august 2015, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015 (Hotararea nr.52 din 27.08.2016)
  25. HOTĂRÂREA NR.53/27 august 2015, privind aprobarea executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Varadia de Mures la trimestrul II 2015 (Hotararea 53 din 27.08.2016)
  26. P R O C E S – V E R B A L
   Încheiat azi 27 august 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.102/21.08.2015 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. (Proces verbal-Minuta sedinta ordinara 27.08.2015)
  27. HOTĂRÂREA NR.61/ 18 septembrie 2015, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului local Vărădia de Mureş si a listei de investitii pe anul 2015 (Hotararea 61 din 18.09.2015)
  28. HOTĂRÂREA NR.63/18 septembrie 2015, privind atribuirea prin achiziţie directa catre un operator economic a contractului de prestari servicii de salubrizare a comunei Varadia de Mures (Hotararea 63 din 18.09.2015)
  29. P R O C E S – V E R B A L
   Încheiat azi 18 septembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.120/11.09.2015 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. (Proces verbal-Minuta sedinta ordinara 18.09.2015)
  30. HOTĂRÂREA NR.67/30 octombrie 2015, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015 (Hotararea 67 din 30.10.2015)
  31. HOTĂRÂREA NR.68/30 octombrie 2015 privind aprobarea executiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Varadia de Mures la trimestrul III 2015 (Hotararea 68 din 30.10.2015)
  32. Anexa nr. 2 LA HCL Nr.69/30.10.2015, CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN INTRAVILANUL ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎGRIJITE (Anexa nr.2 -IMPOZITE VARADIA)
  33. Anexa nr. 3 LA HCL Nr.69/30.10.2015, CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOE SITUATE ÎN INTRAVILANUL ÎN CATEGORIA TERENURILOR NEÎGRIJITE (Anexa nr.3 -IMPOZITE VARADIA)
  34. Anexa nr. 4 LA HCL Nr.69/30.10.2015, Condiţii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutivi (Anexa 4 -IMPOZITE VARADIA 2015 – Majorare impozit terenuri nelucrate)
  35. Anexa nr. 5 LA HCL Nr.69/30.10.2015 Scutiri si facilităţilor comune acordate conform Legii 227/2015
   Scutiri la plata impozitului/taxei pe cladiri conform art. 456 din Legea 227/2015 alin. 1 si alin. 4  (ANEXA NR 5 -IMPOZITE VARADIA 2016-SCUTIRI)
  36. HOTĂRÂREA NR.71/30 octombrie 2015, privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Vărădia de Mureş pentru perioada 2014-2020 (Hotararea nr.71 din 30.10.2015)
  37. Strategia de dezvoltare a comunei Vărădia de Mures 2014-2020
  38. HOTĂRÂREA NR.72/30 octombrie 2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Asfaltare străzi în comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad” (Hotararea nr.72 din 30.10.2015)
  39. P R O C E S – V E R B A L
   Încheiat azi 30 octombrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Vărădia de Mureş, convocată în baza Dispoziţiei nr.128/23.10.2015 a Primarului Comunei Vărădia de Mureş. (Proces-verbal-Minuta 30.10.2015)
  40. Hotararea nr.78 din 26.11.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2016(Hotararea nr.78 din 26.11.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015, CHELTUIELI SURSA A 26.11.2015 CHELTUIELI SURSA E 26.11.2015 RAPORT DE SPECIALITATE BVC 2015 VARADIA ANEXA 2 LISTA DE INVESTITII B.L. 2015 VENITURI SURSA A 26.11.2015 VENITURI SURSA E 26.11.2015)
  41. Hotararea nr.82 din 26.11.2015 privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru producătorii individuali persoane fizice şi juridice(Hotararea nr.82 din 26.11.2015 privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru producătorii individuali persoane fizice şi juridice)
  42. Proces verbal-Minuta sedinta ordinara din 26.11.2015(Proces verbal-Minuta sedinta ordinara din 26.11.2015)
  43. Hotararea nr..88 din 28.12.2015 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Varadia de Mures al domnului Suciu Prunisor Horia(Hotararea nr..88 din 28.12.2015 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Varadia de Mures al domnului Suciu Prunisor Horia)
  44. Hotararea nr.89 din 28.12.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2015(Hotararea nr.89/2015, Buget rectificat decembrie 2015)
  45. Hotararea nr.92 din 28.12.2015 privind aprobarea unui sprijin financiar în suma de 15.000 lei Bisericii Ortodoxe Române Vărădia de Mureş pentru reparaţii interioare(Hotararea nr.92/2015)
  46. Hotararea nr.93 din 28.12.2015 privind atribuirea prin achiziţie directa catre un operator economic a contractului de prestari servicii de salubrizare a comunei Varadia de Mures(Hotararea nr.93/2015 )
  47. Proces verbal-Minuta sedinta ordinara din 28.12.2015(Proces verbal – Minuta sedinta ordinara 28.12.2015)

 

sed_consiliu