Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hotarari ale CL in anul 2014

Informatii publice – TRANSPARENTA DECIZIONALA  Hotarari ale Consiliului local

Hotarari ale Consiliului Local / Documente de executie bugetara / Achizitii publice / Subiecte in dezbatere publica

Arhiva:

TopHotarari ale Consiliului Local in anul 2014

Public documente

  1. HOTĂRÂREA NR.4 din data de 31 ianuarie 2014 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014(HOTĂRÂREA NR.4 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014, Program achizitii 2015)
  2. HOTĂRÂREA NR.3 /31 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2014(privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a listei de investitii)
  3. HOTĂRÂREA NR.5/ 31 ianuarie 2014 privind aprobarea organigramei si a statului de funcții a apartului de specialitate al Primarului Comunei Vărădia(HOTĂRÂREA)
  4. HOTĂRÂREA NR.13/28 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”(HOTĂRÂREA)
  5. HOTĂRÂREA NR.14 28 februarie 2014 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001 (HOTĂRÂREA, plan actiuni de interes local)
  6. HOTĂRÂREA NR.28 /30 mai 2014 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 2013(HOTĂRÂREA)
  7. HOTĂRÂREA NR.30/ 30 mai 2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă nerenumerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată(HOTĂRÂREA)
  8. HOTĂRÂREA NR.31/ 30 mai 2014 privind modificarea Hotărârii nr. 23/2006 pentru stabilirea tarifelor pentru folosirea utilajelor primăriei(HOTĂRÂREA)
  9. HOTĂRÂREA NR.36/30 iunie 2014 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren aflat în domeniul public al comunei Vărădia de Mureş, identificat cu număr cadastral 300736 Vărădia de Mureş, nr. Top 48/a/1 situat în intravilanul comunei Vărădia de Mureş, sat Stejar, judeţul Arad(HOTĂRÂREA)
  10. HOTĂRÂREA NR.41 / 31 iulie 2014 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
   a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2014(HOTĂRÂREA)
  11. HOTĂRÂREA NR.43/ 31 iulie 2014 privind asocierea in cooperare la nivelul Asociatiei Comunelor din judetul Arad la structura de audit(HOTĂRÂREA)
  12. HOTĂRÂREA NR.44 /31 iulie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.14/1999 modificată şi completată prin Hotărârea nr.27/24.08.2001 si HCL 16/31.03.2009 privind atestarea domeniului public al comunei Varadia de Mures privind atestarea domeniului public al comunei Vărădia de Mureş(HOTĂRÂREA)
  13. HOTARÂREA nr.49/29 august 2014 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1323/20.07.2007 încheiat cu SC ASA Servicii Ecologice Arad(HOTĂRÂREA)
  14. HOTARÂREA nr.50/29 august 2014 privind mandatarea , Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad să exercite, în numele şi pe seama comunei Vărădia de Mures, delegarea gestiunii serviciului de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale(HOTĂRÂREA)
  15. HOTARÂREA NR.58 /30 septembrie 2014 privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice/persoane juridice de deşeuri fără contract de prestări servicii de salubritate încheiate cu operatorul serviciului public de salubritate(HOTĂRÂREA)
  16. HOTARÂREA NR.59 /30 septembrie 2014 privind aprobarea actului additional la contractului de concesiune nr.1323/20.07.2007 încheiat cu SC ASA Servicii Ecologice Arad(HOTĂRÂREA)
  17. HOTARÂREA NR.61 /30 septembrie 2014 privind efectuarea demersurilor în vederea rezilierii contractului de concesiune nr. 1743/28.08.2009 încheiat cu SC Al-Min Construcţii SRL(HOTĂRÂREA)
  18. HOTARÂREA NR.66 /30 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare DC 72 km 10+000-12+000 Comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad“( HOTĂRÂREA)
  19. HOTARÂREA NR.67 /30 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Asfaltare străzi în Comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad”(HOTĂRÂREA)
  20. HOTARÂREA NR.72 /18 noiembrie 2014 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de parteneriat între Comuna Vărădia de Mureş cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Arad, în vederea acordării de servicii sociale aferente serviciului social – “Cămin pentru persoane vârstnice” Vărădia de Mureş(HOTĂRÂREA)
  21. HOTĂRÂREA NR.77 / 12 decembrie 2014 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investitii a Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2014(HOTĂRÂREA)
  22. HOTĂRÂREA NR.78 / 12 decembrie 2014 privind acordarea avizului Consiliului Local al comunei Vărădia de Mures pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul şcolar 2015-2016(HOTĂRÂREA)
  23. HOTĂRÂREA NR.81 /12 decembrie 2014 privind modificarea HCL nr.30/31.05.2013 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Vărădia de Mureş si a Regulamentului Local de Urbanism aferent(HOTĂRÂREA)sed_consiliu