MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Acte administrative emise de primărie

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

ANUNȚ în etapa 2 de elaborare propuneri P.U.Z.

ANUNȚ în etapa 2 de elaborare propuneri P.U.Z. „Relocare și punere în valoare în siguranță a vestigiilor arheologice sit archeologic nr.6 la cetate inițiat de investitorii C.N.C.F C.F.R. S.A.”(Deschide documentul aici, Deschide documentul aici, Deschide documentul aici)

Citește mai mult

P L A N DE ACŢIUNI SI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ A BENEFICIARILOR LEGII 416/2001 PE ANUL 2021(Plan actiuni de interes local 2021)

Citește mai mult

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliul Local VARADIA DE MURES pentru anul 2020/2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența dispozițiilor de primar

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 23 din data de 19 ianuarie 2021 Privind stabilirea salariului lunar al d-nei STOICESCU ANGELICA asistent personal al persoanei cu handicap(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 31 din data de 23 martie 2021 privind modificarea componenței Comisiei  comunale  pentru recensamântul general agricol, runda 2020, în comuna Vărădia de Mureș, județul Arad;(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 30 din data de 17 martie 2021 Privind reorganizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ  al comunei Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)  

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 29 din data de 17 martie 2021 privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă tranșa III și produse alimentare tranșa II, din cadrul programului POAD către persoanele aflate în situații deosebite de vulnerabilitate din comuna Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)  

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 28 din data de 01 martie 2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT Comuna Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)  

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 27 din data de 19 februarie 2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Vărădia de Mureş în şedinţă ordinară, convocată pentru data de 25 februarie 2021, ora 11,00(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr.26  din data de 19 februarie 2021 privind modificarea indemnizației lunare a Primarului comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, implicat în implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 21 din data de 29 ianuarie 2021 Privind angajarea pe periodă determinată a d-nei VUG CODRUTA ca asistent personal a persoanei cu handicap grav VUG MARIOARA(Deschide documentul aici)

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email