Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Proiecte finalizate

TopPROIECTE SI PLANURI DE DEZVOLTARE

Pagina in curs de actualizare

Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere”. Are o importanţă capitală în dezvoltarea comunei. Accesul la informaţie este factorul hotărâtor în dezvoltarea economiei locale. În cadrul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”, prin intermediul infrastructurii informaţionale şi a personalului calificat, se va dezvolta un incubator de afaceri, care poate contribui atât la dezvoltarea economică a comunei, cât şi a localităţilor învecinate. Acest proiect va reprezenta punctul de pornire pentru pregătirea populaţiei locale în domeniul operării PC şi internet şi reconversia forţei de muncă.
Proiectul iniţiat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Guvernului României şi al Băncii Mondiale a fost implementat.
Punctul de Acces Public la Informaţie se afla la Primăria din Vărădia de Mureş.

Proiecte propuse de Consiliul Local spre realizare:
– proiect de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor Vărădia de Mureş, Stejar şi Juliţa
– construirea a două poduri rutiere
– modernizarea drumului comunal 72 Stejar-Lupeşti, tronsonul km 0+000-10+000
– reabilitarea şi extinderea sediului Primăriei
– sistem de încălzire centrală la Şcoala Generală Vărădia de Mureş
– modernizare sistemului rutier în interiorul comunei, prin asfaltare
-organizarea cursurilor de perfecţionare în domeniile: Managementul Proiectelor, Atragerea de fonduri structurale, Managementul administraţiei publice.

Măsuri propuse în Planul de Urbanism General:
– lucrări de consolidare a malurilor şi de regularizare a unor cursuri de apă, care prin inundaţii repetate duc la degradarea unor terenuri. Acestea sunt: Mureş, Valea Vălcuţa ( în Nicolae Bălcescu ), Valea Juliţa şi Valea Stejar
– lucrări de drenaj pentru terenurile aflate pe malul Mureşului şi care sunt supuse periodic inundaţiilor
– refacerea fondului forestier prin lucrări de reîmpăduriri, pentru a evita fenomenele de eroziune şi alunecările de teren
– reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de exploatări miniere şi depozite de deşeuri menajere
– recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzări, plantări de spaţii verzi.

Prevederi din Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad :
– se propune extinderea reţelei de gaze naturale de înaltă presiune care se va realiza în etapa a II-a, respectiv între anii 2005 – 2010.

Intrare in comuna Varadia de Mures pe DN7

Intrare in comuna Varadia de Mures pe DN7

 

Conducerea comunei Vărădia de Mureş a încercat să investească în toate domeniile, astfel încât comuna să se dezvolte uniform. Un important sector a fost cel al infrastructurii, unde s-au modernizat străzi, s-au amenajat trotuare (1,5 km), s-au pietruit drumuricomunale şi s-au reparat poduri şi podeţe (în Vărădia, Juliţa şi Baia).

modernizarea străzilor reprezintă un proiect mai mare, care continuă şi în acest an, cubani provenind atât de la bugetul local, dar mai ales de la Consiliul judeţean Arad” a completat Mircea Micle, primarul comunei.

Un alt domeniu important a fost cel al educaţiei, unde s-au reparat şcolile din Vărădia, Juliţa şi Lupeşti.

„Am reuşit să reabilităm şi căminele culturale din comună, mai precis din localităţile Vărădia, Juliţa, Lupeşti, Baia şi Stejar” a precizat  Mircea Micle.

Cel mai mare proiect, aflat în derulare, este cel care presupune  modernizareadrumului comunal dintre Stejar şi Lupeşti, înfiinţarea unui centru de îngrijire bătrâni, respectiv reabilitarea şi modernizarea de cămin cultural în scopul păstrării moştenirii culturale. Proiectul are o valoare de peste 10 milioane de lei.

Ca proiecte de viitor, primarul Mircea Micle doreşte asfaltarea străzilor, introducerea apei şi a canalizării, reabilitarea grădiniţei din Vărădia şi, mai ales, construirea unei biserici în satul Baia.