Anticorupție

SERVICII PUBLICE
Miculiț Crina Melania - primarul comunei Vărădia de Mureș

    Prin intermediul acestui website Primăria comunei Vărădia de Mureș vă pune în legătură cu toate informațiile administrative de care aveți nevoie.
Noua aplicație eMOL conectată la pagina noastră de web vă oferă principalele informații publice de care aveți nevoie.
Încercăm să vă acordăm tot sprijinul pentru a vă scuti de drumurile până la Primărie, dar și noi vom ști în cel mai scurt timp ce trebuie să facem pentru ca viața în comuna Vărădia de Mureș să fie mai bună.
Nu ezitați să ne contactați ori de câte ori aveți nevoie.

MICULIȚ Crina Melania
Primarul comunei Vărădia de Mureș

Ultima oră

ANUNȚURI PUBLICE ȘI DOCUMENTE RECENTE

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 10 din data de 19 ianuarie 2021 Privind stabilirea salariului lunar al d-lui ANDE CRĂCIUN-ALIN asistent personal al persoanei cu handicap(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 9 din data de 19 ianuarie 2021 Privind stabilirea salariului lunar al d-lui MEHNO DUMITRU asistent personal al persoanei cu handicap(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 8 din data de 19 ianuarie 2021 Privind stabilirea salariului lunar al d-nei STOICESCU ANGELICA asistent personal al persoanei cu handicap(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 7 din data de 19 ianuarie 2021 Privind stabilirea salariului lunar al d-nei JURAVLE OTILIA-EUNICE asistent personal al persoanei cu handicap(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 6 din data de 19 ianuarie 2021 privind nominalizarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Vărădia de Mureş care se ocupă de atribuirea contractelor de achiziţie publică și achiziții sectoriale(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 5 din data de 19 ianuarie 2021 privind constituirea echipei de implementare a proiectului: “Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”(Deschide documentul aici)  

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.6 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea reorganizării structurii funcţionale, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş și structurii subordinate Consiliului local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2021

PROIECT HOTĂRÂREA NR.6 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea reorganizării structurii funcţionale, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al  primarului comunei Vărădia de Mureş și structurii subordinate Consiliului local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2021(Deschide documentul aici)(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

Comuna Vărădia de Mureș are o bogată istorie, dar și un potențial turistic semnificativ.

Stema comunei Vărădia de Mureș

SUNTEM AICI

Print Friendly, PDF & Email