SERVICII PUBLICE
Miculiț Crina Melania - primarul comunei Vărădia de Mureș

    Prin intermediul acestui website Primăria comunei Vărădia de Mureș vă pune în legătură cu toate informațiile administrative de care aveți nevoie.
Noua aplicație eMOL conectată la pagina noastră de web vă oferă principalele informații publice de care aveți nevoie.
Încercăm să vă acordăm tot sprijinul pentru a vă scuti de drumurile până la Primărie, dar și noi vom ști în cel mai scurt timp ce trebuie să facem pentru ca viața în comuna Vărădia de Mureș să fie mai bună.
Nu ezitați să ne contactați ori de câte ori aveți nevoie.

MICULIȚ Crina Melania
Primarul comunei Vărădia de Mureș

Ultima oră

ANUNȚURI PUBLICE ȘI DOCUMENTE RECENTE

PROIECT HOTĂRÂREA NR.14 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea contului anual de execuţie al  bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2020(Deschide documentul aici)(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.13 din data de 12 februarie 2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din  Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T.  Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.12 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.11 din data de 12 februarie 2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul U.A.T. a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.10 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 200/24.05.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  465.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  465.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat  –„ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.9 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului local din data de 25 februarie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.8 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 29 ianuarie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.7 din data de 12 februarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

Comuna Vărădia de Mureș are o bogată istorie, dar și un potențial turistic semnificativ.

Stema comunei Vărădia de Mureș

SUNTEM AICI

Print Friendly, PDF & Email