INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Anunțuri publice

[responsivevoice_button rate = "1" pitch = "1.2" volume = "0.8" voice = "Romanian Female" buttontext = "Redare audio"] 

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 . 

Citește aici toate categoriile de anunțuri publice:

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 31 august 2021 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr. 46/16 august 2021 privind reorganizarea Compartimentului apă din structura aparatului de specialitate al primarului

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 31 august 2021 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr. 46/16 august 2021 privind reorganizarea Compartimentului apă din structura aparatului de specialitate al primarului, în “Serviciu Public de de alimentare cu apă al comunei Vărădia de Mureș” cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local Vărădia de Mureș Deschide documentul aici

Citește mai mult

HOTĂRÂREA NR.45 din data de 16 august 2021

HOTĂRÂREA NR.45 din data de 16 august 2021 privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii unui spaţiului cu destinația de farmacie din imobilul situat în localitatea Vărădia de Mureș, aflat în domeniul privat al comunei Vărădia de Mureș Deschide documentul aici

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email