HOTĂRÂREA NR.69 din data de 26 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 26 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural(Deschide documentul aici)

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Monitorul Oficial local.