HOTĂRÂREA NR.46 din data de 31 august 2021 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr. 46/16 august 2021 privind reorganizarea Compartimentului apă din structura aparatului de specialitate al primarului

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 31 august 2021
referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr. 46/16 august 2021 privind reorganizarea
Compartimentului apă din structura aparatului de specialitate al primarului, în “Serviciu Public de
de alimentare cu apă al comunei Vărădia de Mureș” cu personalitate juridică organizat în
subordinea Consiliului local Vărădia de Mureș

Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Toate documentele de interes public.