HOTĂRÂREA NR.38 din data de 30 iulie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021

Posted in Bugetul local, Bugetul pe resurse financiare.