HOTĂRÂREA NR.3 din data de 31 ianuarie 2020 privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

Hotararea nr. 3 neasumare raspundere (1)

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Hotărâri ale CL, Monitorul Oficial local, Toate documentele de interes public.