HOTĂRÂREA NR.15 din data de 20 februarie 2020 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017

Posted in Hotărâri ale CL, Monitorul Oficial local, Toate documentele de interes public.