HOTĂRÂREA NR.14 din data de 20 februarie 2020 privind aprobarea, încheierea și semnarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad – Zona 5, cu Societatea Consult Soc Centrum S.R.L.

Posted in Hotărâri ale CL, Monitorul Oficial local, Toate documentele de interes public.