HOTĂRÂREA NR.12 din data de 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli şi a listei de investitii pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș

Posted in Hotărâri ale CL, Monitorul Oficial local, Toate documentele de interes public.