Prezentarea Comunei Vărădia de Mureș

Prima atestare documentară a localității Vărădia de Mureș datează din anul 1369. În punctul numit cetate, urme arheologice diverse, parţial cercetate, pun în evidenţă o continuitate de locuire de cca două milenii şi jumătate. Aici a fost descoperită o aşezare hallstatiană (mileniul I i. Hr.), o fortificaţie dacică (sec. III. i.Hr. – I d. Hr.), care continuă să existe şi în sec. III d. Hr. şi să intreţină relaţii strânse cu Imperiul Roman din sudul Mureşului. Tot aici a fost şi prima vatră medievală a satului, menţionat documentar în 1369, denumirea de „Varady” fiind motivată fie de memoria vechi cetăţi antice, fie de o nouă fortificatie.

Cetatea medievală apare documentar mult mai târziu (în 1479) şi nu e sigur legată de punctul „cetate”. La poalele înălţimii, este descoperită ruina bisericii ortodoxe din sec. XIV-XV, a satului „Varady”, amintit mai sus. Este important de observat că şi noua biserică ortodoxă, de lemn (ulterior reconstruită din zid), a fost ridicată în apropierea acestui sit, ocupat acum parţial de cimitir. Axa principală a satului (pe care în ultima perioadă s-au edificat o serie de dotări ale satului), însoţind drumul de tranzit al satului, este de asemenea orientată spre situl respectiv, astfel încât aici trebuie cautată zona cea mai veche a satului, peste care a intervenit sistematizarea austriacă. Până în 1552, anul primei ocupaţii turceşti, istoria satului este legată de cea a cetăţii – castelului, care este implicat în majoritatea evenimentelor locale. Castelul are mulţi proprietari. Către sfârşitul sec. XV, Vărădia devine târg, demonstrând un anumit nivel de dezvoltare şi atractivitate. Ocupaţia otomană nu a adus schimbări importante. Cetatea – castel şi-a menţinut funcţiile şi prin aceasta, a fost ţinta unor atacuri şi distrugeri. Descrierea lui Evliya Celebi este foarte concludentă: cetatea fiind suficient de mare pentru a include câteva locuinţe (poate nu 150, dat fiind că sunt cunoscute exagerările călătorului turc) şi reşedinţa dizdarului. Pe de altă parte, este plauzibil ca o parte din aşezare (centrul) să fi fost fortificată cu palisada (de aici denumirea de „palanca”, pe care o utilizează Celebi), astfel încât numărul de case poate fi apropiat de realitate.

Politică și administrație

Comuna Vărădia de Mureș este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri. Primarul MICULIȚ Crina Melania, a fost ales în 2020. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

Legile care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei


Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată
Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare
HG 123/2002 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată
Legea 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare
Legea 53/2003, codul Muncii
Partidul Politic Consilieri
Partidul Național Liberal 3 consilieri
Partidul Social Democrat 2 consilieri
Partidul PRO România 1 consilieri
Partidul Mișcarea Populară 2 consilieri
Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate 1 consilieri

Prima atestare documentară a comunei Vărădia de Mureș datează din anul 1369.