CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ

Adresa noastră:

COD 317380, Vărădia de Mureș, nr. 126, județul Arad
Telefon 0257-417230, Fax 0257-417250, e-mail: primaria_varadiaar@yahoo.com

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 51 din data de 23 iulie 2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Vărădia de Mureş în şedinţă ordinară, convocată pentru data de 30 iulie 2021, ora 11,00(Deschide documentul aici)

DOCUMENTE - Monitorul Oficial Local

Proiecte de hotărâre și Hotărâri ale Consiliului Local emise până la data de 27 oct. 2022

PROIECT HOTĂRÂREA NR.42 din data de 16 iulie 2021 privind implementarea si gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile la nivelul comunei Vărădia de Mureş si colectarea separate a deseurilor biodegradabile(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.41 din data de 16 iulie 2021 privind aprobarea ,,Programului de masuri  privind gospodărirea,întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor″(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.40 din data de 16 iulie 2021 privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Vărădia de Mureș(Proiect Hotararea nr. 40 stabilire amplasament deseuri din constructii)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.38 din data de 16 iulie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021(Proiect Hotararea nr. 38 aprobare rectifcare buget si lista de investitii anul 2021)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.36 din data de 16 iulie 2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 24 iunie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.35 din data de 14 iunie 2021 privind stabilirea stabilirea pretului la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.34 din data de 14 iunie 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat(Proiect Hotararea nr. 34 reprezentare avocat)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.33 din data de 14 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Varadia de Mures(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.32 din data de 14 iunie 2021 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — LOT 1 – ZONA 2; LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, LOT 1 – ZONA 2; LOT 2- ZONA 5(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.31 din data de 14 iunie 2021 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei consiliului local din data de 24 iunie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.30 din data de 14 iunie 2021 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din data de 23 aprilie 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.29 din data de 14 iunie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.28 din data de 14 aprilie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Vărădia de Mureș, județul Arad(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.27 din data de 14 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului”(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.26 din data de 14 aprilie 2021 pentru selectarea prin Procedură Simplificată Proprie a unui partener de drept privat-persoană juridică fără scop lucrativ, acreditat, pentru încheierea unei Convenţii de Parteneriat pentru administrarea împreună cu UAT- Vărădia de Mureș „Cămin pentru Persoane Vârstnice Vărădia de Mureș,str.Principala,nr.126 B,judetul Arad(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.25 din data de 14 aprilie 2021 privind aprobarea de Norme Procedurale Interne la UAT- Vărădia de Mureș pentru organizarea şi desfăşurarea Procedurilor Simplificate Proprii de atribuire a contractelor de achiziţie publică/de selectare a ofertanţilor pentru încheierea convenţiilor de parteneriat(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.24 din data de 14 aprilie 2021 privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice a comunei Vărădia de Mureş pe anul 2021(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

PROIECT HOTĂRÂREA NR.23 din data de 14 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli şi a listei de investitii pe anul 2021 al UAT Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

Citește mai mult

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 2020 - 2024

Cautun-Sorin
CĂUȚUN Sorin
COMAN Teodor
COMAN Teodor
CRAIU Cristian
CRAIU Cristian
JURCOANE Elena
JURCOANE Elena
LEAC Felicia
LEAC Felicia
LUPUȚ Ghenuț
LUPUȚ Ghenuț
MARIȘ Silvius Dumitru
MARIȘ Silvius Dumitru
MUNTEAN Ioan
MUNTEAN Ioan
MUREȘAN Raul-Casian
MUREȘAN Raul-Casian
PANTEA Daniela-Viorica
PANTEA Daniela-Viorica
SUCIU PRUNIȘOR Horia
SUCIU PRUNIȘOR Horia
Print Friendly, PDF & Email