D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 29 din data de 17 martie 2021 privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă tranșa III și produse alimentare tranșa II, din cadrul programului POAD către persoanele aflate în situații deosebite de vulnerabilitate din comuna Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

 

PROIECT HOTĂRÂREA NR.20 din data de 16 martie 2021 privind stabilirea modului de valorificare și a pretului pentru materialul lemnos exploatat în regie din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.19 din data de 14 martie 2021 privind aprobarea Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Vărădia de Mureș pentru anul 2021(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.18 din data de 14 martie 2021 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.17 din data de 14 martie 2021 privind  neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 28 din data de 01 martie 2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT Comuna Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)