PROIECT HOTĂRÂREA NR.12 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.11 din data de 12 februarie 2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul U.A.T. a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.10 din data de 12 februarie 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 200/24.05.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  465.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  465.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat  –„ Reabilitare cămin Vărădia de Mureș ”(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.6 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea reorganizării structurii funcţionale, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş și structurii subordinate Consiliului local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2021

PROIECT HOTĂRÂREA NR.6 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea reorganizării structurii funcţionale, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al  primarului comunei Vărădia de Mureş și structurii subordinate Consiliului local Vărădia de Mureş, județul Arad, pe anul 2021(Deschide documentul aici)(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.4 din data de 18 ianuarie 2021 Privind aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2021 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

PROIECT HOTĂRÂREA NR.4 din data de 18 ianuarie 2021 Privind aprobarea cotizaţiei Consiliului local Vărădia de Mureş pe anul 2021 la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.3 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

PROIECT HOTĂRÂREA NR.3 din data de 18 ianuarie 2021 privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad(Deschide documentul aici)