PROIECT HOTĂRÂREA NR.20 din data de 16 martie 2021 privind stabilirea modului de valorificare și a pretului pentru materialul lemnos exploatat în regie din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.19 din data de 14 martie 2021 privind aprobarea Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Vărădia de Mureș pentru anul 2021(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.18 din data de 14 martie 2021 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.17 din data de 14 martie 2021 privind  neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României(Deschide documentul aici)

PROIECT HOTĂRÂREA NR.13 din data de 12 februarie 2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din  Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T.  Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)