D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 6 din data de 19 ianuarie 2021 privind nominalizarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Vărădia de Mureş care se ocupă de atribuirea contractelor de achiziţie publică și achiziții sectoriale(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 5 din data de 19 ianuarie 2021 privind constituirea echipei de implementare a proiectului: “Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”(Deschide documentul aici)

 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 4 din data de 11 ianuarie 2021 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei Chinez Felicia-Delia asistent personal al persoanei cu handicap grav(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 3 din data de 06 ianuarie 2021 privind atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru documentele intrate, create şi expediate de către Primăria comunei Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)