D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 31 din data de 23 martie 2021 privind modificarea componenței Comisiei  comunale  pentru recensamântul general agricol, runda 2020, în comuna Vărădia de Mureș, județul Arad;(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 29 din data de 17 martie 2021 privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă tranșa III și produse alimentare tranșa II, din cadrul programului POAD către persoanele aflate în situații deosebite de vulnerabilitate din comuna Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 28 din data de 01 martie 2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT Comuna Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 27 din data de 19 februarie 2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Vărădia de Mureş în şedinţă ordinară, convocată pentru data de 25 februarie 2021, ora 11,00(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A   Nr.26  din data de 19 februarie 2021 privind modificarea indemnizației lunare a Primarului comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, implicat în implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 21 din data de 29 ianuarie 2021 Privind angajarea pe periodă determinată a d-nei VUG CODRUTA ca asistent personal a persoanei cu handicap grav VUG MARIOARA(Deschide documentul aici)