HOTĂRÂREA NR.80 din data de 29 decembrie 2021 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Vărădia de Mureș, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Vărădia de Mureș

(Deschide documentul aici)