D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 5 din data de 19 ianuarie 2021 privind constituirea echipei de implementare a proiectului: “Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”(Deschide documentul aici)

 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 4 din data de 11 ianuarie 2021 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei Chinez Felicia-Delia asistent personal al persoanei cu handicap grav(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 3 din data de 06 ianuarie 2021 privind atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru documentele intrate, create şi expediate de către Primăria comunei Vărădia de Mureş(Deschide documentul aici)

D I S P O Z I Ţ I A Nr.1 din data de 04 ianuarie 2021 privind constituirea comisiei de acceptantă a serviciilor realizate in cadrul contractelor de înregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale , finanțate de A.N.C.P.I. în conformitate cu OUG nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 la nivelul comunei Vărădia de Mureş, județul Arad

D I S P O Z I Ţ I A Nr.1 din data de 04 ianuarie 2021 privind constituirea comisiei de acceptantă a serviciilor realizate in cadrul contractelor de înregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale , finanțate de A.N.C.P.I. în conformitate cu OUG nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 la nivelul comunei Vărădia de Mureş, județul Arad(Deschide documentul aici)

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 26 noiembrie 2020 cu privire la acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafata de teren de 10 mp in cadrul proiectului,,Realizarea infrastructurii de Broadband in zonele Albe NGA si Racordarea la reteaua de energie electrica existenta printr-un bransament nou ,,UAT VARADIA DE MURES , localitatea Varadia de Mures,judetul ARAD

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 26 noiembrie 2020 cu privire la acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafata de teren de 10 mp in cadrul proiectului,,Realizarea infrastructurii de Broadband in zonele Albe NGA si Racordarea la reteaua de energie electrica existenta printr-un bransament nou ,,UAT VARADIA DE MURES , localitatea Varadia de Mures,judetul ARAD(Deschide documentul aici)