D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 6 din data de 19 ianuarie 2021 privind nominalizarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Vărădia de Mureş care se ocupă de atribuirea contractelor de achiziţie publică și achiziții sectoriale(Deschide documentul aici)