HOTĂRÂREA NR.70 din data de 26 noiembrie 2021 privind acordarea avizului prealabil favorabil pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării PUZ, RLU realocare și punere în valoare a vetigiilor arheologice – Sit archeologic nr.6 LA CETATE Vărădia de Mureș

HOTĂRÂREA NR.70 din data de 26 noiembrie 2021 privind acordarea avizului prealabil favorabil pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării PUZ, RLU realocare și punere în valoare a vetigiilor arheologice – Sit archeologic nr.6 LA CETATE Vărădia de Mureș(Deschide documentul aici)

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 26 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 26 noiembrie 2021 privind schimbarea destinației imobilului aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureș, din imobil cu destinația de unitate de învățământ Școala Primară Lupești în imobil cu altă destinație Cămin Cultural(Deschide documentul aici)

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 29 octombrie 2021 Pentru stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Vărădia de Mureș, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 29 octombrie 2021 pentru stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Vărădia de Mureș, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate(Deschide documentul aici)

HOTĂRÂREA NR.64 din data de 29 octombrie 2021 privind stabilirea modului de valorificare și stabilirea preturilor la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş în anul 2022

HOTĂRÂREA NR.64 din data de 29 octombrie 2021 privind stabilirea modului de valorificare și stabilirea preturilor la materialul lemnos ce se va exploata din fondul forestier proprietatea comunei Vărădia de Mureş în anul 2022(Deschide documentul aici)

HOTĂRÂREA NR.63 din data de 29 octombrie 2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă preconizat a se recolta în anul 2022 din suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Vărădia de Mures

HOTĂRÂREA NR.63 din data de 29 octombrie 2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă preconizat a se recolta în anul 2022 din suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Vărădia de Mures(Deschide documentul aici)