PROIECT HOTĂRÂREA NR.17 din data de 14 martie 2021 privind  neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de Mureș a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României(Deschide documentul aici)

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Proiecte de hotărâre ale CL, Toate documentele de interes public.