PROIECT HOTĂRÂREA NR.11 din data de 12 februarie 2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul U.A.T. a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile(Deschide documentul aici)

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Proiecte de hotărâre ale CL, Toate documentele de interes public.